Què és el porta a porta?

La recollida porta a porta (PaP) és el sistema escollit per a la recollida de restes de menjar en el municipi de l’Arboç.

Més informació

Què se´n fan dels residus un cop recollits de la porta de casa?

Un cop el veí o veïna deixa el cubell davant de casa seva l’empresa encarregada de la recollida diposita el contingut del bujol al camió corresponent.

Més informació

Sistema Porta a Porta a l'Arboç.

Més informació