Caracterització dels envasos l´Arboç

Resultats dels controls dels envasos

A l´Ajuntament se li fan una sèrie de controls on s´identifiquen els impropis que contenen diferents fraccions recollides es tracten de caracteritzacions.

 

De la mateixa manera ECOEMBES segueix el mateix procés pel que fa a la fracció d´envasos. Es mira quins materials són els que es consideren com a sol·licitats (PET, plàstics, llaunes de begudes, llaunes de tonyina, llaunes d´olives, safates de porexpan, ampolles d´aigua, tetrabricks de llet, etc) i els que consideren com a materials no sol·licitats (Entre d´altres, paper i cartró, restes de menjar, paper de cuina, draps, retalls de roba, etc.)

 

Els resultats d´aquestes caracteritzacions tenen un efecte directe econòmic, tant en els retorns com amb el que s´ha de pagar a la planta. Així, que major nivell d´impropis suposa major cost de tractament i menor retorn i viceversa.

 

Tot seguit, s´adjunten les caracteritzacions que s´han realitzat durant aquest temps a l´Ajuntament de l´Arboç i els seus corresponents resultats.

 

Residu Zero - Caracterització dels envasos l´Arboç