Ordenança fiscal número 7. Taxa per recollida domiciliària d´escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta.

Ordenança Fiscal Escombreries Ajuntament de l´Arboç

Residu Zero - Ordenança fiscal número 7. Taxa per recollida domiciliària d´escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta.