COMPARATIVA 2008/2012

Comparativa 2008-2012

Després de 48 mesos de funcionament del sistema de recollida "porta a porta" podem dir que els resultats han estat molt bons.

Residu Zero - COMPARATIVA 2008/2012