Residu Zero

Residu Zero

Porta a Porta

Porta a Porta

Valorització energètica

Valorització energètica

Comunicació i informació ambiental

Comunicació i informació ambiental

Enllaços

Enllaços

Contacte

Contacte

Ajuntament de l'Arboç Mediambient

Projecte Residu Zero

Avançant cap el concepte de residu zero

Actualment la generació i posterior gestió de residus constitueix un dels problemes ambientals més importants de Catalunya. Cal tenir en compte però que els residus son de fet, i han de ser considerats, un recurs molt valuós que es pot i s’ha d’ utilitzar de nou com a matèria primera.

 
Els ajuntaments de l’Arboç, Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès, hem posat en marxa, una nova estratègia en la gestió dels residus amb la intenció d’avançar cap a una nova cultura en la gestió dels residus municipals que té com a principal finalitat assolir el concepte de residu zero, és a dir, és reduir al màxim la quantitat de residus que es porten a tractament final. Per aquest motiu es plantegen dos objectius claus: 
 
1.- El primer objectiu és el treballar per minimitzar la generació de residus, en el marc general de la prevenció de residus, entenent que el millor residu es aquell que no es genera. 
 
2.- El segon objectiu, i que complementa el primer és incrementar els nivells de reciclatge, en quantitat i qualitat de totes les fraccions (restes de menjar, restes vegetals, paper i cartró, vidre, envasos lleugers, roba, mobles, trastos vells i voluminosos i recollides especials d’altres residus). 
 
Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat una estratègia de gestió dels residus municipals que té com a “pal de paller” promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos naturals mitjançant l’impuls al municipi del concepte de la prevenció de residus en l’àmbit domiciliari, del comerç i industrial i alhora fomentar l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos naturals potenciant tots els circuits de recollida selectiva al municipi. En aquest sentit una de les mesures més eficients i sostenibles per dur-ho a terme és la separació del màxim de fraccions possibles i el seu adequat tractament. 
 
Per assolir el “residu zero” és necessari aprofitar en la mesura del que sigui possible tot el material i reduir al màxim la fracció que es destina a disposició final. 
 
Per aconseguir aquest objectiu ha estat necessari impulsar una doble estratègia:
A.         Implantar la  recollida selectiva porta a porta.
B.         Valoritzar la fracció resta.

 

EstratŔgia Catalana Residu Zero (CATINDEX.PHP/?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=SECTION&LAYOUT=BLOG&ID=18&ITEMID=132)

Destacats