Residu Zero

Residu Zero

Porta a Porta

Porta a Porta

Valorització energètica

Valorització energètica

Comunicació i informació ambiental

Comunicació i informació ambiental

Enllaços

Enllaços

Contacte

Contacte

Ajuntament de l'Arboç Mediambient

Municipis adherits

L’Arboç
 
Característiques generals del municipi
 
El terme municipal de l’Arboç té una extensió de 14,1 Km2 amb una superfície de sòl urbà d’1,6 Km2. La part urbana del municipi està composada per un nucli compacte i dos nuclis disseminats, de reduïdes dimensions.
 
La població del municipi a desembre de 2010 era de 5.469 habitants. La superfície urbana del municipi és d’1,6 Km2 (un 11% del total de superfície del terme municipal), amb una densitat de població en sòl urbà de 34,18 hab/ha.
 
 
 La majoria d’habitatges de l’Arboç estan a la zona del nucli urbà. La Llacuneta i les casetes de Puigmoltó són nuclis disseminats molt reduïts.
 
D’aquests habitatges n’hi ha un 52% que es troben en edificis de més de 7 habitatges
 
 
Estacionalitat
 
En relació a l’estacionalitat de la població, l’Arboç es caracteritza per l’existència d’un gran percentatge de població estable. L’any 2001 només hi havia un 3,8% d’habitatges secundaris, un percentatge molt menor al de la mitjana catalana.
Destacats